Misyonumuz
Evrensel düzeyde bilimsel bilgi üretmek, çevre ve doğanın korunmasına yönelik bilimsel bakış açısı kazandırmaktır.
Vizyonumuz
Bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ile özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlara doğa ve çevre konularında danışmanlık yapmak, yenilikçi projelerle ülke ekosistemine katkı sağlamaktır.

Hedefler
İnsanın yaşadığı çevreyle olan olumsuz ilişkisi sonucunda ekosistemlerde meydana gelebilecek, değişiklikleri ve biyolojik çeşitliliğe yönelen tehditleri doğru algılayabilen, yüksek doğa, çevre ve ekosisteme duyarlılığına sahip insanlar yetiştirmek amaçlanmıştır.

2024 Stratejik Planda Hedef Kartımız;

1 H.2.1 Üniversitemiz döner sermayesine mali destek sağlayacak bir projede yer almak
2 H.2.1 Konferans/ Sempozyum / Panel: Yıl içerisinde en az  3 adet Doğa – Çevre  – Yaban hayati içeren Toplumsal etkinlik düzenlemesi
3 H.1.1 Kamu ve kuruluşlar için  Türkiye doğası içerikli en az  bir belgeselde yer almak
4 H.2.1. Doğa Koruma ve Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi adresli her yıl en az 1 makale yada kitap ulusal/ uluslararası kaynaklı yayın sağlam
5 H.2.2 Afyonkarahisar il  ve çevresinde nesli tehlike altında yada endemik hayvan ve bitki türlerinin biyoizlemini gerçekleştirmek
6 H.3.1. Koruma biyolojisi ve veya Sürdürülebilir Kalkınma ile  yılda en az 1 kez  konferans ve eğitim vermek
7 H.1.4 Yaban Hayat türlerine ait viral, fungal ve bakteriyal patojenlerin yılda bir kez  moleküler tekniklerle izlenmesine yönelik öğrenci  çalıştayı düzenlemek
8 H.2.2 Ülkemizde bulunan bazı antik kentlerin mevsimsel peryotlarda  yüzey biyoçeşitlilik araştırmasını yapma

2023  Stratejik Planda Gerçekleşen Hedef Kartımız;

1  H.1.1.* Konferans/ Sempozyum / Panel: Yıl içerisinde en az  3 adet Doğa ve Çevre Konferansları düzenlemek
2 H.2.1. Doğa Koruma ve Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi adresli her yıl en az 1 makalenin ulusal/ uluslararası  alan indeksli dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilmesi
3 H.2.2 Yaban Hayat ve bitki türlerine ait popülasyon dinamiklerinin mevsimsel periyotlara göre izlenmesi
4 H.3.1. Hayvan ve Tarımla ilgili faaliyet gösteren işletmelere, koruma biyolojisi ile ilgili yılda en az 1 kez olmak üzere eğitim verilmes
5 H.1.1. Yılda iki kez hedef kitlelere doğa eğitimi ile bilimsel bakış açısı kazandırma uygulamaları
6 H.2.1. Yaban Hayat türlerine ait viral, fungal ve bakteriyal patojenlerin yılda bir kez  moleküler tekniklerle izlenmesine yönelik çalıştay
7 H.1.4 Öğrencilere yönelik teorik ve uygulamalı moleküler epidemiyoloji çalıştayı yılda bir kez düzenlemek.
8 H.2.2. Ülkemizde bulunan bazı antik kentlerin mevsimsel peryotlarda  yüzey biyoçeşitlilik araştırmasını yapmak

Yeşil : Gerçekleşdi
Kırmızı: Gerçekleşmedi
Mavi : Süreç Devam ediyor

 

 

*: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

 

 

25 Aralık 2022, Pazar 794 kez görüntülendi