BAŞVURU FORMU

 

Başvuru yapmak için aşağıda linkte verilen başvurunu formunu indirip, doldurduktan sonra

dokobim@aku.edu.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

 

Müracaat Formu (İndirmek için tıklayınız.)

 

 

 

Etkinliğin Amaç ve Kapsamı

 

TÜBİTAK-BİDEB bünyesindeki “2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı” desteği ile düzenlenmesi planlanan bu Yaşam Bilimlerinde   Proje Hazırlama Eğitiminin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve diğer üniversitelerdeki doktorasını tamamlamış veya yeterlilik sınavında başarılı olmuş öğretim elemanları ve kamu kurumlarında görev yapan çalışanlara TÜBİTAK destekli araştırma projeleri hazırlamaları ve sunmaları konusunda gerekli alt yapı eğitimini vermek ve proje hazırlama geleneğinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Çağımızda yaşam bilimlerinde öncü bilim dalları olarak kabul edilen; Moleküler Biyoloji, Moleküler Ekoloji, Toksikoloji, Moleküler Hücre Biyolojisi, Mikrobiyal Biyoloji (İmmunomagnetik separasyon), Kanser modellemeleri  ve Moleküler Sistematik alanlarını kapsayan Yaşam Bilimlerinde, bilimsel araştırma projesi hazırlamaya ilgi duyan farklı branşlardan akademisyenlerin, proje hazırlama ve yürütme konusunda, temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, farkındalık oluşması ve bilinç artışına dönük ülkemizde yapılan çalışmalara katkı sunulmasıdır. Özellikle araştırmacıların, TÜBİTAK destek programlarına yönelik olarak; ilgilerini artırmak, öz güvenlerini güçlendirmek, araştırma becerilerini geliştirmek, takım aktivitelerine yatkınlıklarını arttırmak ve ileriye dönük yeni çalışma konularını daha kolay belirleyebilme tekniklerini kazandırmak hedeflenmektedir.

Etkinlik kapsamında TÜBİTAK programlarının akademik, sanayi ve bilimsel etkinlik kapsamında tanıtımı ve proje konularına göre uygun programın seçilmesi,  TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli alanlar, yeşil mutabakat ve 11. Kalkınma Planı hedefleri ve politikaları çerçevesinde, proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden oluşması öngörülen etkilerin dikkate alınması ve açıklanması, panel değerlendirmesi sırasında proje önerilerinin cevaplaması beklenen sorular, ARDEB proje önerilerinde özgün konunun bulunması, özgün konu bulmada kullanılacak yöntemler, teorik bir bilgiden uygulamalı bir konu nasıl bulunacağı, projede literatür araştırmasının yazılmasında dikkat edilecek hususlar, ARDEB proje önerilerinde amaç, hedefler ve yaygın etki kısımlarının nasıl yazılacağı, yaygın etki ile amaç ve hedeflerin nasıl ayırt edileceği, ARDEB proje önerilerinde yer alan konu, kapsam, yöntem-metot kısımlarının yazımı, projede ekip oluşturma, ekipman seçimi, iş paketi (İP) tasarlanması, iş-zaman çizelgelerinin oluşturulması, proje önerilerinde bütçe kısmının oluşturulması, projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı), ARDEB proje önerilerinde başarı ölçütlerinin (iş paketinin hangi kriterleri sağladığında ne ölçüde başarılı sayılacağı) yazımı, TÜBİTAK projelerinin başvuru sistemine yüklenmesi sırasında dikkat edilmesi gerekenler ve önemli hususlar (proforma faturalar, izin belgeleri, destek mektupları vb.), ARDEB projelerinde panel değerlendirmesi atölye çalışması, proje puanlama ve rapor yazımı temsili uygulaması, değerlendirme sonuçlarına göre olumlu veya olumsuz sonuçlanan proje önerilerine yaklaşım ve sonraki süreçte yapılması gerekenler, TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamaları konularında eğitimler verilecek ve teorik eğitimler uygulamalarla desteklenerek katılımcıların etkinlikten maksimum katkıyı almaları sağlanacaktır. Bu proje kapsamında belirlenen eğitmenler özellikle proje yazma ve yürütme tecrübesine sahip, kendi alanında tecrübeli hocalardan seçilmiştir. Eğitmenlerimizin de desteği ile daha önceden araştırma projesi yazmamış ya da projesi kabul edilmemiş akademisyen ve araştırmacılar bu etkinlik sonrası TÜBİTAK’a kendi araştırma projesi önerilerini sunmaları konusunda teşvik edilecektir.

 

Eğitim İçin Katılımcılarda Aranan Koşullar

 

1. Herhangi bir kurumda çalışan araştırmacı veya tezinin son aşamasındaki bir doktora öğrencisi olmak (Doktora/tıpta, yeterlik derecesine sahip olması, doktora/tıpta, yeterlik öğrencisi olması durumunda ise doktora yeterliğini almış olması)

2. Eğitim etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olmak

3. Araştırma projesi yürütmüyor/ yürütmemiş olması, (Daha önce TÜBİTAK’a proje sunmuş katılımcı olması tercih edilir.)

4. Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak

5. İntihalden ceza almamış olmak.

6. Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir proje eğitimine katılmamış olması,

7.Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,

-Programa katılmadan önce kayıt olmak gerekmektedir. Eğitim seminerlerine ilişkin notlar etkinlik esnasında ve katılım sertifikası etkinlik sonunda katılımcılara verilecektir. TÜBİTAK ve Koordinatörlük gerektiğinde makul prosedürler çerçevesinde; eğitim mekanını, zamanını ve eğitmeni değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Katılımcıların toplantıya kişisel bilgisayarları ve proje fikri ile katılmaları gerekmektedir. Eğitime katılım ÜCRETSİZ olup katılımcıların masrafları (yemek giderleri ile Kütahya dışından gelen katılımcıların konaklama ve yol giderleri) proje bütçesinden desteklenecek olup ödemeler TÜBİTAK tarafından tanımlanan ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilecektir

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ EKİBİ

 

 

KOORDİNATÖR

 

 

PROF.DR UĞUR C. ERİŞMİŞ – AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

 

 

EĞİTİMCİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
DERS VEREN- SUNUM YAPAN ÖĞRETİM ÜYESİ
PROF.DR. MUSTAFA SÖZEN – BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
PROF.DR. İBRAHİM DEMİRKAN – AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
PROF.DR. M. ALİ ÖKTEM – DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
PROF.DR İBRAHİM HAKKI CİĞERCİ – AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
PROF.DR. BEKİR KESKİN – EGE ÜNİVERSİTESİ
PROF.DR N. EBRU KURTULUŞ GÖNCÜ – EGE ÜNİVERSİTESİ
PROF.DR UĞUR C. ERİŞMİŞ – AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

——————————————————————————————————————————–

 

EĞİTİM TAKVİMİ

 

TARİH EĞİTİM KONUSU SAAT
24 KASIM 2023
CUMA
Afyonkarahisar’a Varış ve Konaklama yerlerine yerleşme

SABAH: Temel Kavramlar ve Araştırma Konusunun Seçimi

ÖĞLEN: Projenin Bileşenleri

AKŞAM: Grup Dinamiği Uygulamaları

08:30-12:00

13:30-17:00

17:30-19:30

25 KASIM 2023

CUMARTESİ

SABAH: Araştırmanın Planlanması

ÖĞLEN: Projenin Niteliğinin Artırma Çalışmaları

AKŞAM: Grup Dinamiği Uygulamaları

08:30-12:00

13:30-17:00

17:30-19:30

26 KASIM 2023

PAZAR

SABAH: Projenin Analizi

ÖĞLEN: Sonuçların Değerlendirilmesi

AKŞAM: Grup Dinamiği Uygulamaları

AKŞAM: Genel Değerlendirme ve Sertifika Dağıtımı,

08:30-12:00

13:30-17:00

17:30-19:30

19.30 –

 

 

——————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Ekim 2023, Cuma 523 kez görüntülendi